Transformacja cyfrowa gospodarki i biznesu

Perspektywa ekonomii i zarządzania

Rozwój technologii cyfrowych wpłynął na osłabienie znaczenia praw własności
w gospodarce na rzecz współdzielenia oraz pojawienie się nowego rodzaju dóbr ekonomicznych (dane cyfrowe)

Cyfryzacja procesów gospodarczych doprowadziła do powstania nowych rodzajów podmiotów gospodarczych, takich jak organizacje wirtualne i platformy cyfrowe

Zmiany zachowań konsumentów i zwiększenie dostępu do danych, wywołane wzrostem dostępności narzędzi cyfrowych, umożliwiły wdrożenia nowych modeli generowania przychodów i tworzenia innowacji

Zapisz się na newsletter i pobierz fragment książki "Gospodarka, nowe technologie...."

Niezależnie od tego czy pracujesz w branży IT, od danych cyfrowych i kompetencji zależy, czy staniesz się beneficjentem transformacji cyfrowej.

Cyfryzacja i dynamiczny rozwój ICT diametralnie zmieniły sposób funkcjonowania gospodarki, modele biznesowe i procesy innowacyjne.

Podejmowanie efektywnych decyzji w obszarze zarządzania organizacją wymaga poznania nowych reguł gry rynkowej.

Zapisz się na newsletter i pobierz szablon "Efektywne zarządzanie innowacją cyfrową"

Książka

Gospodarka, nowe technologie i innowacje w erze transformacji cyfrowej

Z punktu widzenia przedsiębiorstw i instytucji publicznych, analiza i prognozowanie zdarzeń i procesów we współczesnej gospodarce wymaga poznania istoty i charakterystyki nowych technologii. Poznanie to umożliwić powinno osobom „nietechnicznym” samodzielną analizę możliwości zastosowania narzędzi cyfrowych i wpływu ich wdrożenia na organizację. Nie wymaga to posiadania umiejętności samodzielnego tworzenia i technicznego wdrażania technologii.

Technologie cyfrowe zmieniły sposób funkcjonowania rynku i przebiegu procesów gospodarczych, wymuszając procesy transformacji. Producenci innowacji cyfrowych chcąc zaoferować klientom użyteczne rozwiązania, powinni poznać i zrozumieć ekonomiczną perspektywę potrzeby wdrażania innowacji cyfrowych. Zachodzące bowiem dynamiczne zmiany funkcjonowania poszczególnych wymiarów gospodarki, modeli tworzenia innowacji i generowania przychodów, choć oparte są na nowych technologiach, to do czerpania stałych korzyści wymagają systematycznych optymalizacji, opartych na dopasowanych narzędziach cyfrowych. Tworzenie takich narzędzi wymaga poznania nie tylko potrzeb biznesowych ale też długookresowej perspektywy ekonomicznej.

Książka ma na celu pokazanie szerokiego spektrum zagadnień niezbędnych do zrozumieniu wpływu technologii cyfrowych na gospodarkę, przedsiębiorstwa i procesy innowacyjne. Tematyka innowacji cyfrowych, modelu ich tworzenia i wdrażania w formie modeli biznesowych stanowi kluczową część opracowania.

Gospodarka, nowe technologie i innowacje w erze transformacji cyfrowej - Dorota Roszkowska
Gospodarka, nowe technologie i innowacje w erze transformacji cyfrowej - Dorota Roszkowska

Spis treści

Wstęp (9)

Rozdział 1. Nowe i cyfrowe technologie w gospodarce (13)

1.1. Nowe technologie, technologie cyfrowe i ekosystemy technologiczne (13)

1.2. Technologie ICT i technologie cyfrowe. Istota i klasyfikacja (17)

1.3. Znaczenie gospodarcze technologii cyfrowych (22)

1.3.1. Dane cyfrowe. Chmura obliczeniowa i Internet mobilny (25)

1.3.2. Przetwarzanie i zarządzanie danymi jako źródło wiedzy. Big data i sztuczna inteligencja (28)

1.3.3. Inteligentne ekosystemy. Internet i Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT) (30)

 

Rozdział 2. Nowa gospodarka jako efekt dyfuzji technologii cyfrowych (33)

2.1. Od danych cyfrowych do transformacji cyfrowej (33)

2.2. Gospodarka cyfrowa. Aspekty definicyjne (36)

2.3. Metody badania poziomu cyfryzacji i wielkości sektora cyfrowego (40)

2.3.1. Poziom cyfryzacji podmiotów gospodarczych (40)

2.3.1. Sektor cyfrowy gospodarki (47)

 

Rozdział 3. Charakterystyka wybranych obszarów gospodarki cyfrowej (51)

3.1. Zmiany ekonomiczne w warunkach transformacji cyfrowej (51)

3.2. Nowa gospodarka cyfrowa (60)

3.2.1. Spadek znaczenia własności na rzecz współdzielonego dostępu i usług (68)

3.2.2. Powstanie nowego rodzaju dóbr i wartości ekonomicznych. Dane cyfrowe i kryptowaluty (70)

3.2.3. Nowe podmioty gospodarcze. Organizacje wirtualne, platformy, ekosystemy cyfrowe (73)

3.3. Transformacja cyfrowa warunków i rynku pracy (78)

3.4. Cyfrowe kompetencje przyszłości (81)

 

Rozdział 4. Procesy innowacyjne w gospodarce cyfrowej (85)

4.1. Innowacje i procesy innowacyjne w warunkach wzrostu znaczenia sieci cyfrowych (85)

4.2. Ewolucja modeli procesów innowacyjnych (88)

4.3. Otwarty model innowacji a ICT (91)

 

Rozdział 5. Istota i znaczenie innowacji cyfrowych (95)

5.1. Technologie cyfrowe a innowacje (95)

5.2. Istota innowacji cyfrowych (96)

5.3. Rodzaje innowacji cyfrowych (100)

5.4. Cyfrowe modele biznesowe (104)

5.5. Wyzwania w obszarze zarządzania innowacjami cyfrowymi (108)

 

Zakończenie i wnioski aplikacyjne (117)

Aneks. Bazy danych dotyczące gospodarki cyfrowej (121)

Bibliografia (127)

Spis tabel (142)

Poznaj autora

Certyfikat

dr Dorota Roszkowska

Analityk i badacz rynku technologii cyfrowych.  Autorka kilkunastu publikacji naukowych poświęconych tematyce innowacyjności, transferu technologii, procesów innowacyjnych i otwartych innowacji. Absolwentka kursu “From idea to business“ organizowanego przez MASHAV Center w Izraelu. Stypendystka Uniwersytetu Pekińskiego, Uniwersytetu Humboldta, Funduszu Wyszehradzkiego. 

Kontakt